Kancelarie oferują świadczenie pomocy prawnej w sprawach związanych z zatrudnieniem oraz ubezpieczeniem społecznym. Kancelarie opiniują i przygotowują projekty umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji, reprezentują pracowników w sporach z pracodawcą (m.in. w sprawach o zaległe wynagrodzenie, nadgodzinny, ustalenie istnienia stosunku pracy, mobbing i dyskryminację w zakładzie pracy, sprostowanie świadectwa pracy, przywrócenie do pracy, odwołanie od wypowiedzenia stosunku pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy). Kancelarie oferują ponadto reprezentowanie Klientów w postępowaniach o ustalenie prawa do emerytury i renty, a także świadczy pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy lub w drodze do pracy.

Zakres usług prawniczych świadczonych przez Kancelarię obejmuje także pomoc prawną przy zakładaniu, rejestrowaniu oraz bieżącej obsłudze prawnej związków zawodowych.

Formularz Kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

   

  Przed skorzystaniem z formularza kontaktowego zapoznaj się z Polityką prywatności oraz informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych