Kancelaria udziela porad prawnych na tle sporów wynikłych przy realizacji umów cywilnoprawnych (m.in. umowy sprzedaży i umowy o dostawę towarów, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane), a w razie takiej potrzeby oferuje pomoc prawną w sądowym dochodzeniu roszczeń z nich wynikających (m.in. sprawy o wynagrodzenie, o zapłatę, sprawy z rękojmi i gwarancji, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową).


Kancelaria podejmuje się ponadto prowadzenia spraw z zakresu prawa rzeczowego, a w szczególności o ochronę prawa własności i posiadania, ustanowienie służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu, zasiedzenie prawa własności nieruchomości.

Oferujemy doradztwo prawne z zakresu obrotu nieruchomościami.

Formularz Kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

   

  Przed skorzystaniem z formularza kontaktowego zapoznaj się z Polityką prywatności oraz informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych