KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MARIUSZ WITKOWSKI

KONTAKT

tel. 602 510 805

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy pt. „Czasowy zakres ochrony samoistnych utworów literackich a dziedziczenie praw autorskich w świetle prawa brytyjskiego”.

Odbył studia cząstkowe na wydziale prawa Staffordshire University w Wielkiej Brytanii, gdzie uczestniczył w wykładach i seminariach z zakresu angielskiego prawa cywilnego oraz prawa handlu międzynarodowego.

Za osiągnięcia w nauce został wyróżniony Stypendium Ministra Edukacji Narodowej oraz Dyplomem Uznania Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa spadkowego i prawa cywilnego.

W 2014r. z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób indywidualnych, a w tym podatników, pracowników i konsumentów.